Offerte aanvragen

Datum

Aantal personen

Omschrijving

Naam

Telefoon

Emailadres

Bedrijf

Huisregels

Algemene huisregels Studio’s Aalsmeer

Consumpties
Wij kunnen u niet verplichten een consumptie af te nemen. Het is echter niet toegestaan om zelf meegenomen dranken of etenswaren te nuttigen.

Gevonden voorwerpen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om gevonden voorwerpen in te leveren bij één van onze medewerkers?

Garderobe
Het gebruik van de garderobe is verplicht.

Alcoholgebruik
Conform de wet schenken wij geen alcohol onder de 18 jaar. Bij twijfel vragen wij om legitimatie.

Telefoneren
Houdt alstublieft met mobiel telefoneren rekening met andere gasten en probeer overlast zoveel mogelijk te beperken.

Bedrijfseigendommen
Eigendommen van ons bedrijf mogen niet mee naar buiten worden genomen; hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel.

Beschadiging/vernieling
Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld voor reparatie en/of vernieuwingen.

Roken
Roken (ook de e-sigaret) is enkel buiten toegestaan.

Toiletten
Toiletruimtes zijn bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

Respecteer onze huisregels
Wie de huisregels niet naleeft, kan worden verwijderd en voortaan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.

Calamiteiten
Volg in geval van calamiteiten de instructies van de beveiliging, BHV en/of medewerkers van Studio’s Aalsmeer op.

Cameratoezicht
In het gebouw hangen camera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen.

Aansprakelijkheid
Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.

Wij waarschuwen de politie altijd in het geval van:

 • Wapenbezit.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen.
 • Agressief, hinderlijk en aanstootgevend gedrag.
 • Het toebrengen van schade aan eigendommen van Studio’s Aalsmeer.

Aanvullende huisregels tijdens evenementen

Toegang tot evenementen

 • Zorg dat u bij uw bezoek aan een evenement in bezit bent van een geldig toegangsbewijs.
  In geval van afgelasting door overmacht zal er geen entreegeld worden gerestitueerd.
 • Voor evenementen kan een minimumleeftijd gelden. Bij enige twijfel vragen wij om legitimatie.
 • Zorg dat u in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs. U dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren bij de beveiliging. Bezoekers die hier niet aan kunnen of willen voldoen, zullen geen toegang krijgen. Wanneer u al binnen bent kan de toegang alsnog worden ontzegd.

Consumpties
Consumpties worden afgerekend met consumptiemunten. Deze zijn enkel geldig tijdens het evenement en achteraf niet inwisselbaar voor contant geld.

Onder invloed zijn
Studio’s Aalsmeer behoudt zich het recht voor om bezoekers die in beschonken toestand en/of onder invloed van verdovende middelen verkeren de (verdere) toegang te weigeren/ontzeggen.

Eigen risico

 • Toegang tot het terrein van Studio’s Aalsmeer is geheel op eigen risico.
 • U heeft uw fiets in de fietsenstalling geparkeerd; dit is op eigen risico.

Gepaste kleding
Zorg dat u gepaste kleding en nette schoenen draagt. Sportkleding en petjes zijn voorbeelden van ongepaste kleding en daarom niet toegestaan.

Fouilleren
Bij betreding van Studio’s Aalsmeer kunt u worden gefouilleerd. Het is verplicht om hieraan uw volledige medewerking te verlenen. U dient de aanwijzingen van de beveiliging te allen tijde op te volgen. Studio’s Aalsmeer behoudt zich het recht voor om bezoekers welke geen volledige medewerking willen verlenen de (verdere) toegang te ontzeggen.

Promotie voor andere evenementen
Het is niet toegestaan om promotie te maken voor andere evenementen, tenzij dit vooraf overeen is gekomen met Studio’s Aalsmeer.

Toegang ontzeggen
Studio’s Aalsmeer is toegestaan om zonder opgave van reden de bezoeker (verdere) toegang te ontzeggen.

Wees vriendelijk voor bezoekers & locatie

 • Blijf vriendelijk voor andere bezoekers. We zullen bezoekers die zich schuldig maken aan seksuele intimidatie, discriminatie of verstoring van de orde direct de toegang ontzeggen. Bij strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd.
 • Ga netjes om met onze locatie. Bij constatering van het veroorzaken van beschadigingen of vernielingen wordt u geheel aansprakelijk gesteld.
 • Denk alstublieft aan onze buren en verlaat de evenementenlocatie rustig.

Niet toegestaan in Studio’s Aalsmeer:

 • Eigen glaswerk en/of blikjes.
 • Eigen drank en/of etenswaren.
 • Met voorwerpen/drank etc. te gooien.
 • Spuitbussen, vloeistoffen, vuurwerk en/of ander explosief materiaal mee naar binnen te brengen.
 • Meebrengen van voorwerpen welke als vuur-, slag-, steek- en/of stootwapen kunnen dienen.
 • Op podia, stellages of andere objecten te klimmen.
 • Het betreden van afgezette en/of afgesloten gedeeltes naast, achter of binnen de evenementenlocatie.

Wij wensen u een prettig verblijf binnen Studio’s Aalsmeer.