Offerte aanvragen

Datum

Aantal personen

Omschrijving

Naam

Telefoon

Emailadres

Bedrijf

Algemene Voorwaarden

Studio’s Aalsmeer (naam rechtspersoon Studio’s Aalsmeer Horeca B.V.) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens en de veiligheid daarvan belangrijk. Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen (datum laatste aanpassing 10 mei 2017).

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Als u ons een e-mail zendt, of bijvoorbeeld solliciteert, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen, opmerkingen of informatie te reageren. Ook zullen wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de levering van onze producten en/of diensten, alsmede om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Als u zich inschrijft voor onze e-mail service, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de informatie te sturen. Indien u jonger bent dan 16 jaar, is in plaats van uw toestemming de toestemming van uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) vereist. Ook in het kader van onze commerciële relatie zouden wij u marketing informatie of uitnodigingen kunnen sturen (per bijvoorbeeld post, e-mail en/of telefoon (voor zover toegestaan)). Indien u deelneemt aan een prijsvraag, gebruiken wij uw persoonsgegevens in dat kader bijvoorbeeld om u te informeren of u al dan niet heeft gewonnen, alsmede ten behoeve van publiciteit dienaangaande.

Wij verzamelen ook algemene bezoekersgegevens en verwerken hiertoe onder meer IP adressen, alsmede informatie over schermresolutie, het type browser en de wijze waarop bezoekers surfen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening, alsmede onze website te verbeteren en dit te kunnen afstemmen op uw persoonlijke instellingen, voorkeuren en/of persoonlijke situatie. Deze informatie wordt onder andere verkregen met behulp van “cookies” waarover hierna meer.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw computer. Een bezoeker van studiosaalsmeer.nl kan op een aantal manieren cookies op zijn computer krijgen namelijk van Studio’s Aalsmeer zelf, of van derden.

Wat zijn uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u richten aan Studio’s Aalsmeer inzake Privacy, Van Cleeffkade 15, 1431 BA, Aalsmeer. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door uw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Studio’s Aalsmeer inzake Privacy, Van Cleeffkade 15, 1431 BA, Aalsmeer. Wij zullen u dan geen (verdere) marketing informatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketing informatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruik maakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen.
De veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Studio’s Aalsmeer Horeca B.V.
Van Cleeffkade
15
1431 BA Aalsmeer

KvK 606 206 68
IBAN NL54 INGB 0679 0101 06
BTW nr. NL853 986 502 B01

Door een account aan te maken of een aankoop te doen ga je akkoord met onze privacy voorwaarden. De gegevens die ingevuld worden bij een aankoop, kunnen na het kopen van een ticket of na een bestelling gebruikt worden om informatie te sturen over onze producten of diensten. Als je deze informatie niet wil ontvangen kan hiervoor een verzoek van uitschrijven verstuurd worden naar info@studiosaalsmeer.nl. Op ieder bezoek aan Studio’s Aalsmeer zijn de bezoekersvoorwaarden van toepassing.